Olisin arvostettu rumpali

”Olen hauska ja kiva. Pidän musiikista. Olen soittanut rumpuja jo pikkupoikana.”

Jeevan ”Jekku” Lindqvist, 28, naputtaa sanat yksi kerrallaan laitteeseen, joka muuttaa tekstin puheeksi. Hän pystyy ilmaisemaan itseään, mutta silti puhetulkki on usein tarpeen.

”Kiusaaminen pelottaa, se ei ole kivaa.”

Jekku käy päivätoiminnassa Tuomikallion toimintakeskuksessa. Hän kertoo haaveilevansa, että voisi tehdä maatilatöitä sukunsa maatilalla. ”Traktorin ajamista.”

Joukontalon ryhmäkoti on Jekun mielestä hyvä koti, mutta hän haluaisi asua yhdessä erään erityisen kanssa.

”Ystävä tyttö. Todella tärkeä rakkauden kohde. Tekee mieli viedä kukkasia.”

Jekun mielestä on mukavaa käydä keikoilla ja nähdä bändejä. Seurana on usein puhetulkki. Unelmien täyttymys olisi olla rumpali, jota arvostetaan. ”Olla Uniklubin rumpali!”

Jos hän saisi muuttaa maailmassa yhden asian, hän tietäisi, mitä tehdä:

”Rokkia ja jääkiekkoa olisi enemmän.”

 

Rakenna kanssamme kaikkien yhteistä maailmaa.

Lahjoita

Artikla 21

Jokaisella on oikeus saada tietoa ja ilmaista itseään. On varmistettava, että vammainen ihminen saa kommunikaatioon tarvitsemansa tuen.


Kommunikaatio

Kommunikointi on aina vastavuoroista toimintaa. Riittävän onnistuneessa vuorovaikutuksessa olennaisinta on käyttää sellaisia yhteisiä keinoja, jota molemmat osapuolet ymmärtävät ja osaavat käyttää. Toimivalla kommunikaatiokeinolla pitäisi pystyä kieltäytymään, pyytämään, ilmaisemaan tunteitaan, osallistumaan valitsemaan, tulla ymmärretyksi ja ymmärtää muita.

Ilman lähi-ihmisten tukea puhevammaisen henkilön on vaikea ilmaista itseään. Toinen ihminen onkin paras kommunikoinnin väline. Kuntoutuksessa tulisi huomioida puhevammaisen lähi-ihmiset, jotta hekin saavat riittävän tiedon ja opastuksen. Tällä tavoin voidaan turvata opittujen taitojen säilyminen. Ohjausta ja neuvontaa kommunikaatioon pitäisi saada läpi koko elämän, riippumatta asuinpaikasta, iästä tai diagnoosista.

Oikeus tulkin käyttöön

Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelulla pyritään edistämään mahdollisuuksia osallistua, välittää tietoa sekä olla kanssakäymisissä toisten ihmisten kanssa.

Oikeus lakisääteiseen tulkkauspalveluun on henkilöllä, joka kykenee ilmaisemaan omaa tahtoaan tulkkauksen avulla ja jolla on käytössään toimiva kommunikointikeino esimerkiksi kuvat, viittomat, piirrokset, blisskieli jne. Tulkkipalvelua haetaan Kelasta ja sitä voi hakea puhevammainen henkilö itse tai hänen edustajansa.

Tulkkia voi käyttää erilaisissa toiminnoissa kuten esimerkiksi harrastuksissa, asioitaessa, opiskeluun peruskoulutuksen jälkeisessä opiskelussa, tapaamisissa jne. Moni tulkin käyttäjä on kertonut, että palvelun myötä elämän laatu on parantunut ja rohkeus lähteä kodin ulkopuolelle on lisääntynyt.

Puhevammaisten asiakkaiden määrä tulkkipalvelussa on mukavasti kasvanut viime vuosina, mikä on näkynyt myös haasteena Kelalle palvelun tuottamiselle. Kasvusta huolimatta puhevammaisissa asiakkaissa on kuitenkin vielä paljon sellaisia henkilöitä, jotka eivät käytä tulkkauspalvelua oikeudestaan huolimatta.

Lue lisää tulkkauspalvelusta »

 


Artikla 17

Jokaisella on oikeus ruumiilliseen ja henkiseen koskemattomuuteen.

Tee kertalahjoitus

Klikkaa LAHJOITA-nappia, jolloin siirryt valitsemaan lahjoitussumman ja maksutavan. Lahjoittaa voi sekä mobiilimaksulla että verkkomaksulla.

Lahjoita tilisiirtona

Lahjoita tilisiirtona tilillemme
Nordea IBAN FI49 1146 3007 2069 12, viite 99008.

Lahjoita tekstaamalla

Lahjoita 10 euroa tekstaamalla KOHTAAMUT numeroon 16499.

Lahjoita 20 euroa tekstaamalla KOHTAAMUT20 numeroon 16499.

Kehitysvammaisten Tukiliitto

Unelmoimme maailmasta, jossa kehitysvammaisilla ihmisillä on yhdenvertaiset oikeudet. Uskomme yhteistyön ja vertaistuen voimaan ja olemme mukana monissa verkostoissa. Meillä on noin 180 yhdistystä, jotka toimivat koko Suomen alueella. Yhdistysten jäseninä ovat ihmiset; kehitysvammaiset henkilöt, omaiset, läheiset, alan työntekijät, kehitysvammaisten ihmisten hyvää elämää tavoittelevat kanssaihmiset.

Tutustu Tukiliittoon »

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Haluatko jatkossa kuulla meistä ja mahdollisuuksista auttaa?
Liity postituslistalle: